Normal : 20 - 25
Artmış Kilo : 25 - 30
Obezite : 30 - 40
Morbid Obezite : 40 - 50
Süper Morbid Obezite : > 50

Amerikan Hastanesi

OBEZİTE TEDAVİSİNDE PSİKOLOGUN ÖNEMİ
Obezite Merkezi - Obezite Bilgi Merkezi


Obezite genetik, metabolik, biyokimyasal, kültürel ve psikososyal faktörlerin sebep olduğu bir hastalıktır. Araştırmalar gösteriyor ki diyet ya da cerrahi müdahaleler sonucu kilo vermeye başlayan kişilerin ciddi bir bölümünde kilo vermeye engel birçok psikososyal neden olabiliyor. Bunlar arasında duygusal problemler,  yeme bozuklukları, beden imajı bozuklukları  ve kişilik bozuklukları yer alıyor. Psikolojik özelliklerine bakıldığında obezite problemi yaşayan birçok kişinin daha depresif, kendine güvensiz olduğu görülmektedir. Cerrahi operasyon adaylarına bakıldığında da depresif, kaygılı, sosyal olarak içe kapanık ve çeşitli yeme bozuklukları problemi yaşadığı görülmektedir. Bu nedenle cerrahi operasyonun kalıcı başarıya ulaşabilmesi için psikososyal desteğin önemi büyüktür. Çünkü cerrahi müdahale yaşam tarzı değişikliğinin ilk ve önemli bir adımıdır. Ancak bunun sürekli ve kalıcı olabilmesi için kişinin ciddi anlamda yaşam tarzı değişikliğini gerçekleştirmesi, uygun olmayan eski alışkanlıklarını değiştirmesi ve tüm bunlar için de ciddi bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Bu nedenle kişinin psikolojik olarak bu yaşam tarzı değişikliğine hazır olup olmadığı, kişilik yapısı ve psikopatolojik olarak cerrahi müdahaleye uygun olup olmadığını görmek için ameliyat öncesi görüşme yapılarak ekiple birlikte karar verilmesi gerekmektedir. Ameliyat sonrasında da psikososyal eğitim ve destek, gerekirse bireysel terapi ve danışmanlık almak bir gerekliliktir.

Uzm. Klinik Psikolog

Banu Akman Şahin